Dyddiadur

Diary

Dwi’n gerflunydd sydd yn creu darnau cerfluniol gan ddefnyddio hen ddeunyddiau hindreuliedig gan ychwanegu yr elfen gyfoes iddynt wrth gyfleu a chysylltu deunyddiau/eitemau.

Dwi’n ferch fferm, felly rwy’n cymryd deunyddiau/eitemau a fu’n werthfawr ar un adeg ar y fferm a fyddai’n cael eu gwerthfawrogi unwaith eto mewn byd celfyddydol. Dwi’n cael fy nghyffroi gyda amrywiol llifiadau; llifo alwminiwm, llifo efydd a llifo haearn. Dwi hefyd wedi cael fy nghyffroi wrth weld haearn yn ymateb gyda’g amrywiol ddeunyddiau sydd wedi’i gosod yn y mowld.

Bwriad fy ngwaith diweddaraf yw cyfleu pwy ydw i gan ddefnyddio’r deunyddiau dur, haearn a thecstilau. Wrth gyfuno’r deunyddiau hyn rwy’n ceisio gwthio yn erbyn yr hyn sy’n cael ei weld fel y rôlau penodol yn ôl rhyw yn y gweithle. Wrth ychwanegu deunyddiau’r fferm rwy’n cyfuno elfen arall o fy mywyd i fy ngwaith ond hefyd yn rhoi rôl metafforig i’r offer hyn.

I am a sculptor that creates sculptural items using old found-objects/materials with the addition of contemporary elements.

I am a farmer’s daughter, so I take materials/items which were once valuable on the farm but have since become redundant and transform them to be precious once again, but this time with a different purpose within the artistic world. I love creating new items from casting iron, bronze and aluminium. I became excited when seeing iron react when various materials have been placed in the mould.

The aim for my latest work is to portray who I am by using steel, iron and textiles. By combining these materials, I am challenging the stereo-typical gender-specific roles in the workplace. By using farm objects, I am adding another element of my life to my work but also giving these implements a metaphoric role.

Cysylltu / Contact

ebost@efail.org

© 2022 Efail Ltd.
Website by / Gwefan gan Mathew Browne / MB Web Design.